RECOMENDACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA SOBRE O CORONAVIRUS

AvisosComentarios desactivados en RECOMENDACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA SOBRE O CORONAVIRUS

A través da presente e despois da 2ªreunión da Comisión Interpartamental para o seguimento do COVID-19, remitimos as medidas recomendadas encamiñadas a “CONTENCIÓN” do virus:

  • Desaconsellase viaxar as seguintes áreas de risco (con transmisión comunitaria): China, Corea do Sur, Xapón, Singapur, Irán e as rexións italianas de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña e Piamonte (Ligazón do Sergas).
  • En relación a recepción de persoas das zonas anteriormente mencionadas con risco de transmisión comunitaria do virus (exemplo: desenvovlemento de campionatos con deportistas extranxeiros de ditas rexións), recoméndase comunicalo para valorar si é preciso tomar medidas ao respecto.
  • No caso de que alguén retornara do estranxeiro e/ou estivera en contacto con algunha persoa afectada recoméndase facer vida normal e un seguimento activo do caso para, en caso de presentar algún dos síntomas asociados (febre, tose, sensación de dalta de aire), seguir o protocolo estabrecido ata o momento incluído na infografía que se achega que é:
    • En caso de padecer algún dos SÍNTOMAS chamar ao 061 e seguir as recomendacións que se lle indican.
  • No caso de NON PADECER SÍNTOMAS, o teléfono de información a didadanía segue sendo o número 902 400 116.

Seguiremos informando.

Ligazón da web do ministerio:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Ligazón da web da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia:

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV


Comentarios cerrados.

© 2018 Todos los derechos reservados.

By STGO.es