Normas de acceso e uso da tarxeta

  • Poderase acceder até 10 minutos antes do comezo do curso.
  • Poderase saír até 15 minutos despois da finalización do curso.
  • Cada menor de 8 anos poderá baixar acompañado dun adulto. Todos os/as maiores de 8 anos non poderán baixar acompañados/as.
  • Os pais/nais que acudan a cambiar a seus fillos/as deben acceder ao menos 1 minuto antes do remate deste.
  • Cada pitido do torno implica un pase, polo que a tarxeta poderá anular a entrada se se pasa incorrectamente.
  • Non se permite o acceso á piscina sen a debida acreditación e autorización do torno coa tarxeta. os usuarios/as que accedan sen a correspondente autorización farano baixo a súa responsabilidade e atendendo ás consecuencias que iso pode conlevar. Isto implica que non se pode acceder por debaixo do torno, xa que isto implica que non temos constancia da entrada de esa persoa na instalación e no caso de calquera emerxencia non estaría localizado como que entrou na piscina.
  • Todos aqueles que realicen cambios nos horarios dos cursos deben comunicalo para que este se faga efectivo na tarxeta de acceso.

Comentarios cerrados.

© 2018 Todos los derechos reservados.

By STGO.es